Je možné, že i přes naši snahu podat Vám podrobné a vyčerpávající informace
budete potřebovat přesnější nebo doplňující údaje. Veškeré Vaše dotazy samozřejmě rádi zodpovíme na našich telefonních číslech nebo prostřednictvím
e-mailu.

Abalon s. r. o.
Branická 32, 147 00 Praha 4
tel.: 241 011 890
e-mail: pf@abalon.cz

Provozní doba:
po–pá 8–17 h

Příjem a výdej zakázek:
tel.: 241 011 890
e-mail: pf@abalon.cz
www.pf.cz