V ceně všech elektronických novoročenek je zahrnuto:
1) vložení textů, log a podpisů,
2) následné korektury,
3) vytvoření JPG obrázku pro použití přímo do e-mailu.

V ceně animovaných novoročenek a novoročenek do šablony je dále zahrnuto:
– umístění nebo zaslání souborů potřebných ke zveřejnění novoročenky na webových stránkách,
– příprava jednoho e-mailu s obrazovým odkazem (barevné tlačítko) na novoročenku.